top of page
Dítě si hraje s Building Blocks

​​BRNO

V NOVĚ OTEVŘENÉ AMBULANCI PŘIJÍMÁME KLIENTY DO PÉČE.

Ambulance není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.

 tel.:  +420 733 777 215

objednávkový formulář

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Jana Helekalová

Naším hlavním cílem je společná cesta za kvalitním životem v oblasti komunikace. Vždy respektujeme individuální potřeby klienta.

Zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku, terapii  a poradenství všech druhů narušené komunikační schopnosti u dětí a dospělých.

 

O nás

Mgr. Bc. et Bc. Jana Helekalová
klinická logopedka

POSKYTUJEME KOMPLEXNÍ KLINICKO-LOGOPEDICKOU PÉČI 

DĚTEM A DOSPĚLÝM SE VŠEMI DRUHY NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI

 • opožděný vývoj řeči

 • fonologická porucha

 • nesprávná výslovnost hlásek (dyslalie)

 • specificky narušený vývoj řeči a jazyka (vývojová dysfázie)

 • specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie)

 • poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

 • narušení zvuku řeči (huhňavost)

 • poruchy řečové komunikace při anomáliích orofaciálního systému (rozštěpové vady)

 • symptomatické poruchy řeči (narušený vývoj řeči jako důsledek jiného postižení)

 • poruchy řeči a jazyka po cévní mozkové příhodě (afázie, dysartrie)

 • poruchy řeči a jazyka jako důsledek degenerativního onemocnění 

Ambulance není smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.

Péče je hrazena formou přímé úhrady klientem.

Díky tomu nemusíte na svůj termín čekat  řadu měsíců. 

Služby

Včasné zahájení logopedické péče je zásadní pro výsledky terapie. U dětí ideálně ve věku kolem tří let. Pokud však máte jakékoliv pochybnosti týkající se vývoje řeči Vašeho dítěte,  obraťte se na logopeda i dříve. Vždy je lepší se poradit, než promeškat vhodnou dobu pro zahájení klinicko-logopedické intervence.

Kdy navštívit logopeda?

 

Na první návštěvu je nutné se objednat telefonicky, vyplněním formuláře nebo mailem.

Během první návštěvy proběhne komplexní vyšetření zahrnující úvodní rozhovor, logopedickou diagnostiku, zhodnocení stavu, sestavení individuálního plánu terapie. Pokud jste již absolvovali jiná vyšetření (psychologie, psychiatrie, neurologie, foniatrie,  ORL, SPC, PPP), vezměte zprávy prosím s sebou. 

První návštěva

Ambulance se nachází v centru Brna na Malinovského náměstí 211/5. Vstup do budovy je za zastávkou tramvaje č. 1.

Dostupnost je velmi dobrá MHD

 • 10 minut chůze od Hlavního nádraží Brno

 • hned u zastávky tramvaje č. 1 Malinovského nám.

Parkování na placených parkovištích u autobusového nádraží Student Agency (často vytížené) či podzemní parkování u Janáčkova divadla​.

Kde nás najdete?

Ordinační doba

pondělí 

pátek 

dle objednaných klientů

Komplexní přístup

 

Zaručujeme

 • individuální přístup ke každému klientovi

 • individuální termíny návštěv a četnost sezení přizpůsobené možnostem klientů.

U dětí se zaměřujeme na

 • zlepšení hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a orofaciální motoriky

 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání

 • rozvoj jazykových schopností, kognitivních schopností,  zlepšení komunikačních schopností

 • nácvik správné artikulace.

bottom of page